Ordynacja

Ordynacja wyborcza

 

Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" to zbiór przepisów regulujących sposób przeprowadzania wyborów we wszystkich strukturach związku. Ordynacja reguluje zasady:

  • tworzenia zakładowych komisji wyborczych
  • tworzenia i zadań komisji skrutacyjnych
  • tworzenia i zadań komsji mandatowo-wyborczych
  • porządku posiedzeń wyborczych
  • zgłaszania kandydatów
  • przeprowadzania wyborów poza zebraniem
  • tworzenia Krajowej Komisji Wyborczej
  • wyboru kandydatów na Krajowy Zjazd Delegatów
  • sposobu liczenia głosów, przeliczania głosów na mandaty
 
 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…