Komisje Koordynacyjne

Nazwa dokumentu

pdf do druku

pdf aktywny

Ankieta osobowa kandydata/członka władz Związku

pobierz

pobierz

Uchwała nr 11/09 (tekst jednolity)

pobierz

 

Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego

pobierz

pobierz

Protokół  z ustalenia wyników wyborów władz ZOK

pobierz

pobierz

Protokół  z ustalenia wyników wyborów władz ZOK z zastosowaniem list cząstkowych

pobierz

pobierz

Protokół  z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu

pobierz

pobierz

Protokół  z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu z zastosowaniem list cząstkowych

pobierz

pobierz

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne

pobierz

pobierz

Zgłoszenie kandydata – wzór

pobierz

pobierz

Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b – wzór

pobierz

pobierz

Porządek posiedzenia wyborczego – wzor

 

pobierz

Regulamin obrad – wzór

 

pobierz

Informacja o wymaganych dokumentach

pobierz

 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…