Dokumenty - Region

Nazwa dokumentu

pdf do druku

pdf aktywny

Ankieta osobowa kandydata/członka władz Związku

pobierz

pobierz

Uchwała nr 11/09 (tekst jednolity)

pobierz

 

Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego

pobierz

pobierz

Protokół wyborczy branżowej krajowej/regionalnej/międzyregionalnej komisji wyborczej - wzór

pobierz

pobierz

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz branżowej jednostki organizacyjnej

pobierz

pobierz

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów regionalnej/międzyregionalnej sekcji na WZD Krajowej Sekcji

pobierz

pobierz

Prot. z ustalenia wyników wyborów delegatów reg./międzyreg./krajowej sekcji na kongres regionalnego/krajowego  sekretariatu

pobierz

pobierz

Zgłoszenie kandydata – wzór

pobierz

pobierz

Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b – wzór

pobierz

pobierz

Porządek posiedzenia wyborczego – wzór

      pobierz

Regulamin obrad – wzór

pobierz  

Informacja o wymaganych dokumentach

pobierz  
 
 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…