Pracownicy opieki społecznej organizują się

         

                          Szczurkowo - dom dla kilkudziesięciu mieszkających tu podopiecznych

    Sytuacja w DPS Szczurkowo była już przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy a nawet doczekała się zainteresowania mediów ogólnopolskich - była niedawno tematem telewizyjnego programu interwencyjnego Elżbiety Jaworowicz.

   Konsultacje z prowadzącym kontrolę inspektorem oraz  pokontrolne wnioski sformułowane przez PIP zmobilizowały pracowników do aktywnego działania w interesie własnym, zakładu pracy a w konsekwencji także w interesie podopiecznych DPS. 

   8.11. br. zarejestrowana została w Regionie Warmińsko-Mazurskim Organizacja Zakładowa NSZZ "S" pracowników DPS Szczurkowo. Związkowcy chcą m.in. zweryfikowania sposobu dysponowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Przed przystąpieniem do rozmów z kierownictwem placówki rozpoczęli już konsultacje z Działem Prawnym Zarządu Regionu W-M.

                                                                                            informacja własna

                                

 

 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…