Wrześniowa Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy

        Zapraszamy na coroczną Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy w dniach 14-15 września 2019 r.

Koszt transportu :  związkowcy "S" - 35 zł

                          osoby spoza Związku - 65 zł

Noclegi - 45 zł

     Osoby zdecydowane na udział w Pielgrzymce prosimy o zgłoszenie się do kol. Bogumiły Łojewskiej tel. 89 5353812

lub do Ewy Olszewskiej tel. 89 5272202

                                                                                   informacja własna

 

 

 

 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…