Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

  W Regionie Warmińsko-Mazurskim ( jak w wielu innych ) kontakty NSZZ "Solidarność" ze związkami zawodowymi działającymi w państwowej policji układały się nieźle. Teraz mamy nową ustawę pozwalającą na tworzenie organizacji związkowych "S" w służbach mundurowych.

    Nowa ustawa zezwala, aby każdy funkcjonariusz policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej mógł zrzeszać się w związku zawodowym, który sobie wybierze. Dla "Solidarności"ustawa zaproponowana przez Prezydenta i przyjęta przez Sejm jest realizacją Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez ONZ.
    Artykuł 20 Deklaracji wskazuje, że każdy człowiek ma prawo do swobodnego zgromadzania i stowarzyszania się oraz, że nikt nie może zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia, zaś artykuł 23 Deklaracji wskazuje, że każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów. „Solidarność” podkreśla, że dotychczasowa ustawa o policji ograniczała możliwość zrzeszania się i nie realizowała tych praw.
    Możliwość swobodnego zrzeszania się. zrzeszania w wybranym przez siebie związku zawodowym lub możliwość założenia własnego zwiazku zawodowego jest niezbywalnym prawem człowieka. Deklaracja ONZ jasno wskazuje, że w tym zakresienie może być ograniczone prawo żadnego człowieka - podkreśla Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK. - Dziękuję Panu Prezydentowi, że podjął inicjatywę ustawodawczą, która doprowadziła do wprowadzeniu pluralizmu związkowego w służbach mundurowych.
 
                                                                                   z serwisu informacyjnego KK                                          

 

                                                                                              

Kontakt

Szukaj