Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

    W ostatnim czasie dwukrotnie doszło w siedzibie Regionu Warmińsko-Mazurskiego do spotkania przedstawicieli organizacji związkowych NSZZ"S" działających w placówkach służby zdrowia Warmii i Mazur. Omówiono sprawy organizacyjne, przeprowadzono wybory uzupełniające władz Sekcji i wymieniono informacje na temat regulacji płac w poszczególnych zakładach.

   Sekcja Ochrony Zdrowia skupia kilkanaście organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" Regionu Warmińsko-Mazurskiego. W samym Olsztynie mamy swoje struktury w trzech placówkach : w Szpitalu Wojewódzkim, w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego oraz SP Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc. Poza stolicą Warmii i Mazur nasi związkowcy są zorganizaowani w placówkach powiatowych m.in. w Iławie, Ostródzie, Baroszycach, Szczytnie, Węgorzewie, Dobrym Mieście, Olsztynku i Biskupcu.

   Nasze organizacje związkowe reprezentują wszystkie występujące w poszczególnych zakładach leczniczych grupy zawodowe. Ponieważ w ostatnich latach dochodziło do finansowej dyskryminacji pracowników niektórych zawodów ( poza lekarzami i pielęgniarkami ) właśnie ich sytuacja obecnie wymaga szczególnych działań Związku. Chodzi zarówno o zawody "niemedyczne" (np. pracowników działów technicznych, administracji, obsługi) jak i o tych, których wysokie kwalifikacje zawodowe są niezbędne w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów (np. fizjoterapeuci, terapeuci uzależnień, pracownicy laboratoriów szpitalnych)

  Zadania stojące obecnie przed Regionalną Sekcją Ochrony Zdrowia są w tej sytuacji oczywiste i zostały przez przedstawicieli organizacji jasno określone. Potrzeba płynnego przepływu informacji i aktywnego podejmowania wspólnych działań w porozumieniu z Zarządem Regionu W-M i Krajową Sekcją Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność".

   Przeprowadzono wybory uzupełniające do władz Sekcji Regionalnej Ochrony Zdrowia Regionu W-M.

Po zmianach w skład Rady Sekcji wchodzą :

- Piotra Socha (SP Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc / Olsztyn) - Przewodniczący Rady Sekcji

- Marek Balenis (Szpital Powiatowy / Iława)

- Emilia Drozdowska (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny d/Dzieci / Olsztynek)

- Jolanta Stecyk ( Wojewódzki Szpital Specjalistyczny / Olsztyn)

Delegatem do Sekcji Krajowej Ochrony Zdrowia wybrany został Wojciech Kowalski  (Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego / Olsztyn)  

 

                                                                                  informacja własna

   

    

 

 

 

 

   

Kontakt

Szukaj