(12.10.) Posiedzenie Zarządu Regionu W-M NSZZ "S"

   Przewodnicząca KKR Anna Kaurzel przedstawiła wyniki kontroli przeprowadzonej wiosną tego roku w Zarządzie Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Kontrole tego rodzaju prowadzone są systematycznie wszystkich Regionach "S" a także strukturach branżowych szczebla krajowego. Dotyczą działalności statutowej w obronie interesów członków Związku, gospodarowania finansami wg. zasad określonych w Uchwale finansowej, administrowania majątkiem i organizacji pracy wg. przyjętych w NSZZ"S" standardów. Członkowie ZR zostali zapoznani ze szczegółowym sprawozdaniem pokontrolnym i zleceniami.

   Przewdstawiciele kilkunastu organizacji związkowych z placówek służby zdrowia m.in. z Olsztyna, Baroszyc, Biskupca, Dobrego Miasta, Ełku, Iławy, Olsztynka, Ostródy, Szczytna i Węgorzewa zaproszeni zostali na przewidziane w czasie obrad ZR spotkanie z Przewodniczącą Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ "S" Marią Ochman. W dyskusji która się wywiązała poruszano głównie sprawy płacowe szczególnie w  odniesieniu do pracowników niemedycznych zatrudnionych w ochronie zdrowia. Wiele kwestii związanych z negocjowanymi stale płacami w tej branży jest wciąż niejasnych dla związkowców. Zapowiadane podwyżki są zbyt niskie i nie zadawalają pracowników a praktyka pokazuje, że w niektórych placówkach pracodawcy dyskryminują członków naszego związku.

  Członkowie Zarządu Regionu omówili propozycje szkoleń dla działaczy "S" przygotowane przez Radę Edukacji Związkowej i ofertę udziału naszych związkowców w szkoleniu realizowanym przez Region Gdański w oparciu o fundusze Unijne.

  W informacji Regionalnej Komisji Wyborczej, której posiedzenie odbyło się 1.10. znalazł się m.in. wniosek o ustalenie trybu dokonywania wyborów władz w Oddziałach Regionu - do końca października powinne zostać przekazane do RKW planowane terminy zebrań wyborczych. W przypadku braku takiej informacji RKW określi terminy wyborów.

  Przyjęto niezbędną ze względów formalnych uchwałę dot. polityki ochrony danych osobowych w oparciu o przepisy RODO.

                                              

                                                                                                inormacja własna

                                                  

                                                           

   

 

 

 

 

 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…