Rada Edukacji Związkowej - nowe propozycje organizacyjne, tematyka szkoleń

 Zarząd Regionu w czasie ostatniego posiedzenia powołał Radę Edukacji Związkowej do kontynuowania działań edukacyjnych dla działaczy związkowych. W składzie osobowym Rady znaleźli się czynni nauczyciele związkowi : Bogumiła Łojewska, Lech Śmiglewski, Wojciech Kowalski, reprezentujący Dział Prawny Regionu radca prawny - Piotr Łuński oraz  zastępca Przewodniczącego, Skarbnik ZR - Krzysztof Krzyżaniak. Funkcję przewodniczącego REZ będzie pełnił Wojciech Kowalski.

Planowane jest rozszerzenie składu REZ o osoby, które w poszczególnych Oddziałach Regionu bedą odpowiedzialne za techniczną i logistyczną organizację szkoleń na swoim terenie.

Propozycje tematyczne szkoleń związkowych dla działaczy organizacji zakładowych przedstawiają się następująco :

- szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy ( dwudniowe ) / prowadzący : Lech Śmiglewski + inspektor PIP

Kodeks Pracy i BHP ( 2x po dwa dni )  / prowadzący : Lech Śmiglewski, Bogumiła Łojewska + prawnik

- szkolenie dla Skarbników organizacji zakładowych ( 3x po jednym dniu ) / prowadzący : Bogumiła Łojewska

- warsztaty dla Skarbników organizacji zakładowych ( 2x po jednym dniu ) / prowadzący : Bogumiła Łojewska, Małgorzata Kreft

- szkolenie ogólnozwiązkowe dla działaczy organizacji zakładowych ( 2x po jednym dniu ) / prowadzący : Wojciech Kowalski, Bogumiła Łojewska

- mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy ( jednodniowe ) / prowadzący : Wojciech Kowalski + prawnik

- negocjacje związkowe z pracodawcą ( trzydniowe, wyjazdowe / stacjonarne ) / prowadzący : Wojciech Kowalski, Lech Śmiglewski

 ( w planie ) - szkolenie dla członków zakładowych komisji rewizyjnych 

                                                                                          informacja własna

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…