(26.08.) Uroczystości rocznicowe w Olsztynie

 Poczty sztandarowe organizacji Związkowych "S" z całego Regionu W-M

 

Delegacja z przewodniczącym Regionu W-M złożyła w kościele kwiaty pod tablicą poświęconą "Solidarności"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po wysłuchaniu wystąpień i złożeniu kwiatów pod obeliskiem na Placu Solidarności

uczestnicy spotkania udali się do siedziby Regionu na wspólny poczęstunek

 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…