Pielgrzymka Ludzi Pracy ( 15-16.09.2018 )

Informacje dla osób zainteresowanych wyjazdem :

Cena noclegu - 45 zł od osoby

Transport / autokar - 30 zł od osoby (związkowcy)

                             - 60 zł od osoby (pozostali uczestnicy)

Wjazd : sobota 15.09. o godzinie 7.00. spod siedziby Regionu W-M NSZZ "S"

Powrót : niedziela 16.09. / wyjazd z Częstochowy ok. godziny 13.00.

Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w pielgrzymce prosimy składać osobiście lub telefonicznie do kol. Bogumiły Łojewskiej ( tel. / 89 535-38-12 ) lub w sekretariacie Regionu ( tel. / 89 527-22-02 ) 

                                                              informacja własna

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…