Posiedzenie Zarządu Regionu W-M

 Zgodnie z wolą delegatów XXVII WZD Zarząd Regionu podjął decyzję o liczbie członków Prezydium. Będzie pracowało w składzie siedmioosobowym ( Przewodniczący ZR + 6 członków ). Członkami Prezydium ZR zostali wybrani :

                                              Sławomir Gałkowski - członek Prezydium ZR

                                                 Wojciech Kowalski - członek Prezydium ZR / Sekretarz ZR

                                                 Krzysztof Krzyżaniak - Wiceprzewodniczący ZR / Skarbnik ZR

                                                 Marek Litwiński - członek Prezydium ZR

                                                 Jolanta Stecyk - członek Prezydium ZR 

                                                 Robert Tracewski - członek Prezydium ZR

W skład Rady Regionalnego Funduszu Strajkowego weszli :

                                               Józef Dziki - Przewodniczący ZR

                                               Krzysztof Krzyżaniak - Skarbnik ZR

                                               Marek Litwiński ( PKP )

                                               Henryk Domian ( oświata )

                                               Wiesław Marczak ( pracownicy administracji )

                                               Robert Tracewski ( Michelin )

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Regionu  poddał analizie dokumenty przyjęte w czasie XXVII WZD Regionu pod kątem ich skutecznego eksponowania wobec władz państwowych oraz krajowych władz Związku. 

Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele terenowych Oddziałów Regionu W-M  ( Bartoszyce, Ełk, Ostróda ) otrzymali materiały niezbędne do przygotowania wyborów władz w strukturach terenowych.

                        

 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…