Wybory związkowe na kadencję 2018-2022 w regionalnych strukturach branżowych

   Zebranie Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "S" miało miejsce 10.04. br. Przewodniczącą Sekcji została wybrana Bożena Kowalska z MOZPO Olsztyn.

  10.04. br. wyłoniono także władze Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa - funkcję Przewodniczącego będzie pełnił Andrzej Kozłowski z Organizacji Związkowej NSZZ"S" Nadleśnictwa Zaporowo.

  27.04. br. delegaci organizacji związkowych z jednostek straży pożarnej wybrali władze Regionalnej Sekcji Pożarnictwa. Na jej Przewodniczącego wybrano ponownie Jarosława Rejnera z Organizacji Zakładowej "S" PSP w Nidzicy.

  Zebranie Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia odbyło się 17.05. br. W wyniku wyborów nowym Przewodniczącym Sekcji został Jarosław Kobuszewski z Organizacji Związkowej "S" przy Szpitalu w Bartoszycach.

  Wszystkie w/w Sekcje Regionalne będą reprezentowawne w krajowych strukturach branżowych NSZZ "Solidarność"

                                                                                                                                       informacja RKW

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…