II Pielgrzymka Regionu W-M NSZZ "Solidarność" do Sanktuarium w Głotowie

II Pielgrzymka Regionu Warmińsko -Mazurskiego NSZZ „Solidarność” do

Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej w Głotowie

W roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wdzięczni pokoleniom rodaków walczących o wolność Rzeczpospolitej w tym ludziom "Solidarności" udajemy się 12 maja 2018 r. do Głotowa - Kalwarii Warmińskiej.

              

Program uroczystości:

  1. 930 Msza św. w intencji Regionu Warmińsko Mazurskiego NSZZ Solidarność pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Józefa Górzyńskiego.

  2. 1030 Poświecenie Krzyża Solidarności oraz Obelisku upamiętniającego Bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę – Patrona Solidarności, Męczennika za Wiarę i Ojczyznę.

  3. 1030 Złożenie kwiatów pod Obeliskiem poświęconym Bł. Ks. Jerzemu Popiełuszce.

  4. 1045 Droga Krzyżowa ścieżkami Kalwarii Warmińskiej z rozważaniami Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki z 1983 roku.

  5. 1200 Spotkanie uczestników uroczystości.

Wyjazd autokaru na uroczystości o godzinie 800 sprzed Zarządu Regionu przy ul. Głowackiego 28.

Zapisy przyjmuje do dnia 30.04.2018  kol. Ewa Olszewska tel. 89 5272202.

 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…