Trwają wybory władz Organizacji Zakładowych NSZZ "Solidarność" na kadencję 2018-2022

  Za dwa tygodnie mija przewidziany do końca bieżącego miesiąca okres wyborczy do podstawowych struktur Związku ( Organizacji Międzyzakładowych, Zakładowych, Podzakładowych i Oddziałowych NSZZ "Solidarność ) działających w naszym Regionie. Wybieramy zakładowe władze  związkowe "S" ( przewodniczących, komisje zakładowe, komisje rewizyjne ) oraz swoich przedstawicieli do stuktur branżowych i delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "S"

  Regionalna Komisja Wyborcza codziennie udziela niezbędych informacji i porad dotyczących zasad przeprowadzania zebrań wyborczych ( tel. 89 5272202 - Wojciech Kowalski, Bogumiła Łojewska, Jerzy Pilimon )

Termin każdego planowanego zebrania musi być, zgodnie z Ordynacją wyborczą, zgłoszony do RKW. W zależności od specyfiki zakladu pracy można organizować wybory przez walne zebrania członków, zebrania delegatów lub, za zgodą RKW, poza zebraniem ( tzw. wybory z urną )

  Organizacje związkowe liczące mniej niż 50 członków wybierają elektorów do wyboru delegata na WZD Regionu. Następnie elektorzy z kilku organizacji spotykają się i wybierają spośród siebie Delegata na WZD Regionu.

                                                             informacja własna

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…