Raport nt. łamania praw związkowych w 2017 r.

  Do 6-go lutego br. należy nadsyłać informacje nt. łamania praw związkowych jakie dostrzegliście w Waszych zakładach pracy - zostaną przekazane Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych, której NSZZ "S" jest członkiem, w ramach corocznego raportu. 

Podjęta na XXVIII KZD w Płocku uchwała ws. ochrony działaczy związkowych jest systematycznie realizowana - KK podjęła szereg działań w tej sprawie. Jednym z nich będzie konferencja z udziałem Ministra Sprawiedliwości w dniu 21.02 br. poruszająca kwestie łamania praw związkowych.

Na Wasze informacje czekamy w siedzibie Regionu W-M NSZZ "Solidarność" ( Wojciech Kowalski 89 527 22 02 ) oraz w Zespole Prawnym KK ( Ewa Kędzior 58 308 42 95 )

                                                  informacja własna

 

 

 

 

 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…