Szkolenia dla działaczy Organizacji Zakładowych

 Propozycje szkoleń dla związkowców ( jesień - zima 2017/18 )

1. Szkolenie Skarbników Organizacji Zakładowych ( przepisy, zasady księgowania ) / trzydniowe ( 3 x 1dzień ) / 16-23-30 listopada 2017 r.  / Bogumiła Łojewska.

2. Warsztaty d/Skarbników Organizacji Zakładowych ( księgowanie własnej dokumentacji finansowej, sporządzanie sprawozdań do US ) / dwudniowe  ( 2 x 1 dzień ) / 8-15 lutego 2018 r. - Bogumiła Łojewska, Małgorzata Kreft.

3. Szkolenia nt. zasad wyborczych d/Organizacji Zakładowych / ( Olsztyn, Oddziały Regionu ) jednodniowe ( 3 godz. ) / terminy wskazane przez RKW oraz uzgodnione z Przewodniczącymi Oddziałów - Henryk Domian, Jerzy Ewertowski, Wojciech Kowalski

4. Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy / dwudniowe - Lech Śmiglewski + przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy

5. Kodeks Pracy – czterodniowe ( 2 x 2 dni ) / 10-11 stycznia i 17-18 stycznia 2018 - Bogumiła Łojewska, Lech Śmiglewski + prawnik

6. Mobbing, dyskryminacja i inne formy przemocy w miejscu pracy / 7 grudnia 2017 - Wojciech Kowalski + prawnik

7. Szkolenie podstawowe d/nowych Komisji Zakładowych / dwudniowe / 4-11 grudnia 2017 - Jerzy Pilimon, Wojciech Kowalski

8. Podstawy negocjacji z Pracodawcą ( techniki negocjacyjne ) / jednodniowe / 15 grudnia 2017 - Wojciech Kowalski, Jerzy Pilimon

                                                                          

                                                                          informacja własna                                                                              

 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…