Problemy pracowników Zakładu Meblarskiego GHG w Nidzicy

  W spotkaniu uczestniczyli na zaproszenie KZ przedstawiciele władz regionalnych "S" : Przewodniczący ZR W-M NSZZ "S" Józef Dziki oraz Przewodniczący Oddziału Regionu w Szczytnie Andrzej Wróbel.

  Organizacja Zakładowa NSZZ "S" w GHG Nidzica została zarejestrowana w grudniu 2014 r. Obecnie liczy 140-tu członków ( na ok. 430 pracowników ) i stanowi jedyną, rzeczywistą reprezentację pracowniczą w zakładzie. Komisji Zakładowej NSZZ "S" przewodniczy Jarosław Juchniewicz.

   W czasie spotkania poruszano kwestie płacowe zwracając szczególną uwagę na podwyższanie przez Pracodawcę norm wydajności bez skutków finansowych dla pracowników. Uznano za niezbędne wprowadzenie wspólnych ustaleń w tych sprawach do Regulaminu pracy i Regulaminu wynagradzania. Pracownicy są także przeciwni wprowadzeniu równoważnego czasu pracy, co prawdopodobnie jest planowane przez Pracodawcę.

  Ponieważ w w/w kwestiach prawdopodobne jest wejście NSZZ "S" w GHG Nidzica w spór zbiorowy z Pracodawcą  zdecydowano o zebraniu ( do końca sierpnia br. ) wszelkich informacji o problemach w poszczególnych Wydziałach tak, aby mogły być ujęte w postulatach do ewentualnego sporu.

                                                                   informacja własna

 

 

 

 

 

 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…