Pracownicy tworzą nowe Organizacje związkowe NSZZ "Solidarność"

   ( 26.07. ) Po zrejestrowaniu Organizacji podzakładowej pod koniec czerwca br. pracownicy Zakładu Napraw Taboru PKP CARGO TABOR w Olsztynie zdecydowani na wspólne występowanie w obronie swoich praw i  interesów wybrali władze związkowe w zakładzie pracy. W zebraniu wyborczym uczestniczył Przewodniczący KZ PKP CARGO TABOR Janusz Urban, przedstawiciel Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "S" Jan Majder oraz Przewodniczący Regionu W-M NSZZ "Solidarność" Józef Dziki.

  Wybrano czterosobowy zarząd Komisji Podzakładowej - na czele organizacji stanął Janusz Tyburski. W skład KP weszli ponadto : Wiesław Hejka, Jan Podleszuk i Stanisałw Kuciewicz. Przewodniczący będzie także reprezentował olsztyńską organizację jako członek Komisji Zakładowej skupiającej członków NSZZ "S" PKP CARGO TABOR z całej Polski.

 W wyborach do Komisji Rewizyjnej zaufanie członków Związku uzyskali : Waldemar Machniak, Teresa Rymuza i Małgorzata Witak

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ( 2.08. ) Odbyło się zebranie założycielskie Organizacji zakładowej NSZZ "S" w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie.

Pracownicy MOK podjęli uchwałę o przystąpieniu do naszego Związku i wystąpili do ZR W-M NSZZ "S" o rejestrację ich Organizacji. Powołano Tymczasową Komisję Zakładową, która do czasu wyborów władz związkowych na kadencję 2018-22 będzie dysponowała pełnym zakresem uprawnień przewidzianych w przepisach prawa dla związku zawodowego.

  W skład TKZ weszli : Mariusz Kaczor - przewodniczący TKZ

                                Ewa Filipowicz- sekretarz TKZ

                                Katarzyna Żulewska - skarbnik TKZ

Organizacja została już zarejestrowana w rejestrze Zarządu Regionu W-M NSZZ "S" jako samodzielna struktura Związku.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

                                                                                                         informacja własna

 

 

 

 

 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…