Koniec dialogu z Rządem RP ws. służby zdrowia?

     Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" wydał 3.07. oświadczenie, w którym ustosunkowuje się do przyjęcia przez Parlament RP ustawy "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych".  Czytamy w nim m.in. :

    Długo oczekiwana regulacja płacowa w systemie ochrony zdrowia zapisana w.w. ustawie nie zyskała poparcia naszego Związku, w związku z pominięciem w niniejszym zapisie części pracowników podmiotów leczniczych współwykonujących świadczenia medyczne (salowe, sanitariusze, pracownicy sterylizatorni itp)

    Zgłaszane przez "Solidarność" poprawki zostały pominięte zarówno przez posłów, jak i senatorów. Stanowi to sprzeczność z deklaracjami wyborczymi PiS, które w narracji wyborczej wielokrotnie podkreślało konieczność wyrównywania różnic społecznych poprzez podnoszenie płac pracownikom najniżej uposażonym, pomijanym w kolejnych regulacjach płacowych.  

    Wobec nierespektowania przez Ministra Zdrowia zasad dialogu społecznego i podejmowania kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji społecznych, Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia Uchwałą nr 5/2017 postanawia zawiesić swój udział w pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia.
                                                                                    
                                                                                               z serwisu informacyjnego KK NSZZ "S"

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…