Pracownicy Służby Zdrowia pod ścianą. Komisja Krajowa występuje zdecydowanie wobec braku decyzji Ministra Zdrowia i całego Rządu

 Stanowisko KK nr 3/17 ws. służby zdrowia

   Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie brakiem realizacji zapowiadanej wielokrotnie przez premier RP regulacji ustawowej, dotyczącej wzrostu wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. Wdrożenie tej ustawy jest konieczne w celu powstrzymania dalszej emigracji zarobkowej oraz narastających protestów społecznych w szpitalach i przychodniach.

   NSZZ „Solidarność” wielokrotnie zwracał uwagę na rażące dysproporcje w zarobkach pracowników szpitali i przychodni. Problem narastał latami, a przedwyborcza decyzja rządu PO – PSL przyznająca podwyżki tylko jednej grupie zawodowej, zaostrzyła konflikty i pogłębiła różnice wynagrodzeń - przykładem jest sytuacja w ratownictwie medycznym - gdzie ratownik i pielęgniarka wykonujący te same zadania mają drastycznie zróżnicowane wynagrodzenie.

    NSZZ „Solidarność” oczekuje nie tylko wyrównania tych dysproporcji, ale uchwalenia ustawy, która określi minimalne wynagrodzenie pracownika w poszczególnych grupach zawodowych, obejmując swoim działaniem wszystkich zatrudnionych w ochronie zdrowia. Nie ma i nie będzie zgody NSZZ Solidarność na incydentalne porozumienia płacowe i dalsze dzielenie środowiska. Sprawa wynagrodzeń wymaga trwałego i systemowego rozwiązania.

   Liczne zmiany i reformy zapowiadane przez ministerstwo zdrowia, w większości społecznie oczekiwane, wymagają zabezpieczenia praw pracowniczych.

   Nie będzie zgody NSZZ „Solidarność” na likwidację NFZ bez wprowadzenia ustawowych gwarancji kontynuacji zatrudnienia pracowników w nowych, podmiotach przejmujących dotychczasowe działania tej instytucji.

   W zakresie zapowiadanych przekształceń w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Związek zajął jednoznacznie negatywne stanowisko wyrażone w Decyzji Prezydium KK nr 117/16 z 10 sierpnia 2016 r. Domagamy się jego uwzględnienia w projektowanych przez rząd  zmianach.

  Priorytetem jest i musi pozostać bezpieczeństwo zdrowotne obywateli a nie interesy lobby producentów żywności.

  KK NSZZ „Solidarność” stanowczo podkreśla, że w zmianach ustrojowych rola państwa jest wiodąca. Uwzględniając skutki społeczne zmian rząd powinien przygotować je w rzetelnym, a nie pozorowanym dialogu z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i pracobiorców. NSZZ Solidarność ostrzega że przeciąganie w czasie kluczowych dla środowiska decyzji i nie uwzględnienie uwag partnerów społecznych doprowadzić może do radykalizacji nastrojów społecznych w ochronie zdrowia.

                                                                                                                                    Wrocław 25.04. 2017r.

 Pobierz załącznik:

 

 

 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…