Propozycje szkoleń dla działaczy związkowych - posiedzenie Rady Edukacji Związkowej

     Całość planu szkoleń związkowych będzie realizowana po jego zaakceptowaniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Regionu W-M NSZZ "Solidarność" :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Warsztaty dla Skarbników OZ  ( 27-28.02. / w siedzibie Zarządu Reginu W-M  / prowadzący : Bogumiła Łojewska, Małgorzata Kreft )

podobne szkolenie odbędzie się w marcu w Ełku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozostałe planowane szkolenia :

1. Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy ( dwudniowe / prowadzący : Lech Śmiglewski + Inspektor PIP  /

                                     płatność za udział w szkoleniu ( 350 zł ) ponosi Pracodawca )

2. Szkolenie dla Skarbników OZ ( trzy dni / prowadzący : Bogumiła Łojewska )

3. Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy ( jednodniowe / prowadzący : Wojciech Kowalski + prawnik )

4. Warsztaty negocjacji związkowych ( trzydniowe / prowadzący : Wojciech Kowalski )

5. Ogółnozwiązkowe dla działaczy KZ ( dwudniowe / prowadzący : Jerzy Pilimon, Wojciech Kowalski ) 

6. Kodeks Pracy ( cztery dni / prowadzący : Lech Śmiglewski, Bogumiła Łojewska ) 

 

                                                                          informacja własna

 

 

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…