Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie aktualnej sytuacji w kraju

 

Stanowisko KK

nr 1/17

ws. sytuacji w kraju

   Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje wydarzenia ostatnich

tygodni rozgrywające się w Sejmie RP oraz w stolicy i innych miastach kraju.

Narracja opozycji, która sama nazywa siebie opozycją totalną, ma na celu stworzenie

wrażenia totalnego chaosu w kraju. Metoda ta obliczona jest na wywołanie konfrontacji

społecznej, paraliżu państwa, a w konsekwencji na przejęcie władzy. Ten sposób działania

niemający nic wspólnego z demokracją i niszczący kulturę polityczną, niezbędną do

funkcjonowania demokratycznych instytucji, nie może być akceptowany.

 

   Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, zbudowany na zasadach

demokratycznych w oparciu o szeroko rozumiane wartości zawarte w katolickiej nauce

społecznej, wśród statutowych celów wskazuje między innymi „szerzenie zasad demokracji

i występowanie w obronie uniwersalnych wartości” oraz „kształtowanie aktywnej postawy

działania dla dobra Ojczyzny”.

   Kierując się powyższymi zasadami Związek nie może być bierny w tej sytuacji.

Nie chodzi nam o obronę tej czy innej partii politycznej, ale o obronę podstawowych zasad

społeczeństwa i państwa demokratycznego.

Ponadto każdy obywatel powinien mieć w pamięci antypracownicze i antyspołeczne

decyzje poprzedniej władzy a dzisiejszej opozycji. Wydłużenie wieku emerytalnego,

zlekceważenie dwóch milionów podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie,

zamrożenie podstawy dochodu wolnego od podatku, zamrożenie wskaźnika naliczenia odpisu

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wielokrotną liberalizację Kodeksu pracy itp. nie

mogą być przez nas zapomniane.

Zrealizowanie przez obecną ekipę rządzącą wielu z postulatów związkowych

i społecznych, stanowi nadzieję na dalsze kontynuowanie prospołecznej polityki państwa.

Dążenie do władzy przez twórców polityki antyspołecznej stanowi zagrożenie powrotem do

tamtych, antypracowniczych rozwiązań.

  

   NSZZ „Solidarność”, biorąc pod uwagę informację o możliwym porozumieniu sił

parlamentarnych zmierzającym do zakończenia kryzysu sejmowego uważa, że należy

powstrzymać się od czynnych działań i dać szansę na powrót do normalności.

 

   NSZZ „Solidarność” apeluje o uszanowanie zasad demokracji konstytucyjnej, zaprzestanie

totalnej opozycji wobec decyzji polskiego społeczeństwa wyrażonej przy urnach wyborczych.

Niezależnie od powyższego każde naruszenie tych zasad, zmierzające do paraliżu

funkcjonowania państwa, spotka się ze zdecydowaną reakcją Związku.

 

Gdańsk, 9 stycznia 2017 r.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

 

 

  

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…