Sierpień - miesiąc narodzin Solidarności.

            Zgodnie z tradycją liczymy na obecność pocztów sztandarowych organizacji związkowych

                                  NSZZ "Solidarność" z Olsztyna i z całego Regionu W-M.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------