Oferta dla zorganizowanych grup związkowych - konferencje, seminaria itp.

    Do biura Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność" wpłynęła interesująca oferta od jednej z firm turystycznych zdecydowanych na podjęcie współpracy ze Związkiem. Zainteresowane sprawą organizacje związkowe i struktury branżowe prosimy o bezpośredni kontakt z Regionem. W grę wchodzą atrakcyjne miejscowości ( Zakopane,  Spała, Jarnołtówek) posiadające dobrze przygotowane technicznie zaplecze dla szkoleń, konferencji itp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------