III Regionalna Pielgrzymka NSZZ "Solidarność" / 11 maja - Głotowo