Pracownicy "Stokrotek" organizują się

  W czterech bartoszyckich marketach "Stokrotka" mieliśmy łącznie blisko trzydziestu członków NSZZ Solidarność. Swoje związkowe deklaracje składali w Regionie Środkowo - Wschodnim NSZZ "S" ( Lublin ) w którym była zarejestrowana ich macierzysta organizacja zakładowa obejmująca swoim zasięgiem całą Polskę.

  Zgodnie z wolą związkowców od pewnego czasu były podejmowane w naszym Regionie starania o utworzenie organizacji oddziałowej. Ostatecznie udało się w porozumieniu z Komisją Zakładową doprowadzić do zebrania członków Związku, którzy zdecydowali o utworzeniu Organizacji Oddziałowej i wybrali jej władze.

  Przewodniczącą bartoszyckiej "oddziałówki" została Ewa Rykaczewska. W Komisji Oddziałowej znaleźli się także : Krystyna Joć i Filip Szyszko

  W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Regionu W-M : Krzysztof Krzyżaniak i Wojciech Kowalski oraz Przewodniczący Oddziału Regionu W-M w Bartoszycach Witold Darski. Rozmawiano o aktualnej sytuacji pracowników w placówkach handlowych "Stokrotka" i możliwościach, które daje działanie Związku.

                                                                          informacja własna