Pracownicy pomocy społecznej protestują

   Jest to kontynuacja zeszłorocznej akcji Czarny Tydzień w Pomocy Społecznej. Hasło "Pomoc Społeczna się wykrwawia" nawiązuje nie tylko do aktualnej sytuacji ludzi pracujących w tej branży ale także do jednej z form akcji protestacyjnej - tam, gdzie to będzie możliwe w dniu 25 bm. związkowcy będą honorowo oddawać krew w punktach krwiodawstwa. Akcję koordynuje stowarzyszenie Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej  

  W naszym Regionie organizacje związkowe NSZZ "Solidarność" Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Domu Pomocy Społecznej w Grazymach podjęły apel o udział w proteście. Pracownicy będą nosili plakietki z hasłem ptotestu, prowadzili akcję informacyjną w swoich zakładach pracy i przekazywali informacje o sytuacji lokalnym mediom.

                  

                                            

                 

                     

                                                                              informacja własna