Posiedzenie Prezydium ZR W-M NSZZ "Solidarność"

 W związku z przystąpieniem przez MKZ NSZZ "S" Pracowników Administracji  w Olsztynie do zapoczątkowanej w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w sprawie podwyżek wynagrodzeń urzędników - w Olsztynie akcja będzie trwała od 14 do 18 stycznia br. i ma polegać m.in. na noszeniu żółtych wstążeczek przez pracownków - Prezydium ZR przyjęło następujące stanowisko :

Stanowisko 1/15/01/2019

Prezydium Zarządu Regionu W-M

NSZZ „Solidarność”

 

Prezydium ZR W-M NSZZ „Solidarność” w pełni popiera decyzję Międzyzakładowej Komisji Pracowników Administracji w Olsztynie o czynnym włączeniu się w ogólnopolską akcję protestacyjną zainicjowaną manifestem związkowców / pracowników administracji rządowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Brak obiecywanych przez Rząd RP regulacji zaniżający od wielu lat wynagrodzenia i sankcjonujących powstałe dysproporcje płacowe, biorąc pod uwagę znaczne podwyżki uzyskane m.in. przez służby mundurowe, pracowników administracji skarbowej czy pielęgniarki wzbudza uzasadnione wzburzenie pracowników administracji.

Pomimo powtarzanych apeli władz krajowych NSZZ „S” brak wciąż decyzji przywracających godne wynagrodzenie wykonującym trudną i bardzo odpowiedzialna pracę urzędnikom.

Prezydium ZR Regionu W-M będzie wspierać akcje protestacyjne pracowników administracji w każdej zgodnej z prawem formie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odnosząc się o aktualnej sytuacji w kraju i do stanu realizacji obietnic przedstawianych związkowcom przez przedstawicieli władz Prezydium ZR W-M NSZZ "Solidarność" skierowało apel do organizacji związkowych naszego Regionu :

Apel Prezydium Zarządu Regionu W-M NSZZ „Solidarność”

W związku ze Stanowiskiem nr 13/18 ws. sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce KK NSZZ „Solidarność” z dn. 11.12.2018 r. oraz z aktualnym rozwojem sytuacji w kraju Prezydium ZR W-M NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkich organizacji związkowych NSZZ „S” Regionu W-M o gotowość do czynnego udziału w ewentualnych protestach organizowanych przez Krajowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy KK .

Niezależnie od protestów poszczególnych branż i słabszych organizacyjnie grup zawodowych mamy wspólne powody do zamanifestowania pracowniczej solidarności. Oczekujemy :

- odmrożenia zakładowego funduszu socjalnego,

- podwyżek płac w sferze budżetowej uwzględniających oczekiwania pracowników najniżej uposażonych,

- ostatecznej realizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta,

- wstrzymanie likwidacji emerytur pomostowych,

- możliwości nabywania praw emerytalnych po okresie składkowym ( 35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn ),

- realizacji postulatów m.in. nauczycieli, pracowników „nie medycznych” ochrony zdrowia itd.

Domagamy się także poprawy niekorzystnie zmieniającej się praktyce realizacji idei dialogu społecznego w Polsce. Pracownicy są i pozostaną niezbędnym, równoprawnym partnerem w Radzie Dialogu Społecznego.

Bądźmy solidarni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reagując na sygnały napływające do Związku w sprawie znajdującego się w Olsztynie tzw. Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej Prezydium ZR W-M NSZZ "Solidarność" przyjęło i przekazało odpowiednim władzom następujące stanowisko :

Stanowisko 2/15/01/2019

Prezydium Zarządu Regionu W-M

NSZZ „Solidarność”

Prezydium Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” wyraża swoje zaniepokojenie brakiem kompetentnej reakcji władz państwowych na sytuację związaną z faktem pozostawania w przestrzeni publicznej ( w centrum Olsztyna ) tzw. Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Powstały w 1954 roku pomnik, którego autorem był Xawery Dunikowski - ze względu na formę nazwany potocznie przez olsztyniaków „szubienicami” – zawiera elementy propagujące i gloryfikujące totalitarny system komunistyczny, co jest niezgodne z prawem i budzi społeczny sprzeciw. Ponieważ obiekt ten jest od 1993 r. wpisany do rejestru zabytków i formalnie podlega ochronie jako dobro kultury narodowej wszelkie kroki podejmowane w celu odkłamywania prawdy historycznej w powyższej sprawie z inicjatywy społecznej pozostają nieskuteczne.

Oczekujemy pilnego podjęcia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozstrzygnięć regulujących istniejący problem.

 

Za Prezydium

Przewodniczący
ZR W-M NSZZ „Solidarność”

 

Józef Dziki

Do wiadomości :

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski

3. Prezydent Miasta Olsztyna

4. Instytut Pamięci Narodowej

5. a/a.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                    informacja własna