37. rocznica śmierci bł.ks. Jerzego Popiełuszki - patrona NSZZ "Solidarność"