Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Archiwum

Wybory władz Związku na nową kadencję (2018 - 2022)

(17.10.) W czasie posiedzenia Zarządu Regionu podjęto ważne decyzje dotyczące wyborów w zakładowych organizacjach związkowych NSZZ "S" na Warmii i Mazurach.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym przez Komisję Krajową NSZZ "S" wybory w organizacjach zakładowych zaczną się 1 listopada 2017 r. i będą trwały do 31 marca 2018 r.

Podjęta zgodnie z kompetencjami udzielonymi przez KK władzom regionalnym uchwała ZR W-M pozwala na wcześniejsze ( od początku września ) rozpoczęcie wyborów w strukturach wewnątrzzakładowych ( np. organizacje wydziałowe, koła )

 Nad przebiegiem wyborów w Regionie W-M czuwać będzie Regionalna Komisja Wyborcza w następującym składzie :

 Henryk Domian ( członek KKW ), Jerzy Ewertowski ( członek KKW ), Ryszard Hanulak (Ełk), Zbigniew Kot, Wojciech Kowalski, Bogumiła Łojewska, Mirosław Mikołajczyk (Mrągowo), Anna Niszczak, Jerzy Pilimon, Donata Rejniak (Ostróda), Andrzej Wróbel (Szczytno), Mirosław Zduńczyk (Giżycko) 

Decyzją ZR W-M przewodniczącym RKW został Wojciech Kowalski

Zarząd Regionu zdecydował, że klucz liczbowy wg. którego wybierani będą delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu W-M pozostanie bez zmian ( w stosunku do obowiązującego w obecnej kadencji ) :

- liczba członków Związku przypadająca na każdy mandat delegata wynosi 100

- minimalna liczba członków Związku tworząca okręg wyborczy wynosi 50

50 - 100 członków = jeden delegat

101 - 200 członków = dwóch delegatów

201 - 300 członków = trzech delegatów

itd.

- liczba członków Związku przypadająca na każdy mandat elektora wynosi 10

10 - 19 członków = jeden elektor

20 - 29 członków = dwóch elektorów

30 - 39 członków = trzech elektorów

40 - 49 członków = czterech elektorów

                                      

                                                                                      informacja RKW

                                                        

 

 

Kontakt

Szukaj