Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Archiwum

Pracownicy Służby Zdrowia pod ścianą. Komisja Krajowa występuje zdecydowanie wobec braku decyzji Ministra Zdrowia i całego Rządu

( 25.04. - Wrocław ) Komisja Krajowa NSZZ "S" na wniosek Sekretariatu Krajowego Pracowników Ochrony Zdrowia przyjęła zdecydowane stanowisko w sprawie braku realizacji zgłaszanych od dawna, słusznych postulatów płacowych pracowników Służby Zdrowia nie będących lekarzami ani pielęgniarkami. Protestuje także przeciw likwidacji NFZ bez zapewnienia kontynuacji zatrudnienia pracownikom oraz planowanym przekształceniom Pańswowej Inspekcji Sanitarnej.

 Stanowisko KK nr 3/17 ws. służby zdrowia

   Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie brakiem realizacji zapowiadanej wielokrotnie przez premier RP regulacji ustawowej, dotyczącej wzrostu wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. Wdrożenie tej ustawy jest konieczne w celu powstrzymania dalszej emigracji zarobkowej oraz narastających protestów społecznych w szpitalach i przychodniach.

   NSZZ „Solidarność” wielokrotnie zwracał uwagę na rażące dysproporcje w zarobkach pracowników szpitali i przychodni. Problem narastał latami, a przedwyborcza decyzja rządu PO – PSL przyznająca podwyżki tylko jednej grupie zawodowej, zaostrzyła konflikty i pogłębiła różnice wynagrodzeń - przykładem jest sytuacja w ratownictwie medycznym - gdzie ratownik i pielęgniarka wykonujący te same zadania mają drastycznie zróżnicowane wynagrodzenie.

    NSZZ „Solidarność” oczekuje nie tylko wyrównania tych dysproporcji, ale uchwalenia ustawy, która określi minimalne wynagrodzenie pracownika w poszczególnych grupach zawodowych, obejmując swoim działaniem wszystkich zatrudnionych w ochronie zdrowia. Nie ma i nie będzie zgody NSZZ Solidarność na incydentalne porozumienia płacowe i dalsze dzielenie środowiska. Sprawa wynagrodzeń wymaga trwałego i systemowego rozwiązania.

   Liczne zmiany i reformy zapowiadane przez ministerstwo zdrowia, w większości społecznie oczekiwane, wymagają zabezpieczenia praw pracowniczych.

   Nie będzie zgody NSZZ „Solidarność” na likwidację NFZ bez wprowadzenia ustawowych gwarancji kontynuacji zatrudnienia pracowników w nowych, podmiotach przejmujących dotychczasowe działania tej instytucji.

   W zakresie zapowiadanych przekształceń w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Związek zajął jednoznacznie negatywne stanowisko wyrażone w Decyzji Prezydium KK nr 117/16 z 10 sierpnia 2016 r. Domagamy się jego uwzględnienia w projektowanych przez rząd  zmianach.

  Priorytetem jest i musi pozostać bezpieczeństwo zdrowotne obywateli a nie interesy lobby producentów żywności.

  KK NSZZ „Solidarność” stanowczo podkreśla, że w zmianach ustrojowych rola państwa jest wiodąca. Uwzględniając skutki społeczne zmian rząd powinien przygotować je w rzetelnym, a nie pozorowanym dialogu z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i pracobiorców. NSZZ Solidarność ostrzega że przeciąganie w czasie kluczowych dla środowiska decyzji i nie uwzględnienie uwag partnerów społecznych doprowadzić może do radykalizacji nastrojów społecznych w ochronie zdrowia.

                                                                                                                                    Wrocław 25.04. 2017r.

 Pobierz załącznik:

 

 

 

Kontakt

Szukaj