Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Archiwum

Służba Zdrowia wciąż czeka na prawo i sprawiedliwość

( 27.10. ) Sekcja Regionalna Ochrony Zdrowia Regionu W-M NSZZ "S" ustosunkowała się do zaproponowanego przez Rząd projektu ustawy „o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych”

                                                                                                                                                                       Olsztyn, dn.27.10.2016 r.

                                                                

Komunikat

z posiedzenia Sekcji Regionalnej Ochrony Zdrowia z dnia 27.10.2016 roku

      Przedstawiciele placówek ochrony zdrowia z województwa warmińsko-mazurskiego po zapoznaniu się z projektem ustawy „o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych” wskazują, ze wyżej wymieniony dokument nie uwzględnia wszystkich grup pracowniczych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nadal dyskryminowani są pracownicy wykonujący zawody niemedyczne, pozwalające na sprawne funkcjonowanie jednostek medycznych.

      Oczekujemy, że w ostatecznym kształcie ustawa uwzględni postulowane przez NSZZ Solidarność rozwiązania prawne.

Zapis w projekcie ustawy, który stanowi, że „W porozumieniu zawartym z pracownikami, lub w zarządzeniu kierownika powinny być określone również zasady podwyższania wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonujących zawodu medycznego, tak aby ich wynagrodzenie odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy,” nie obliguje kierownika podmiotu leczniczego do uwzględnienia interesu tej grupy pracowników, a jedynie takie rozwiązania rekomenduje. Taka propozycja zapisu jest nie do przyjęcia i akceptacji dla związkowców.

      Jednocześnie Sekcja Regionalna Ochrony Zdrowia apeluje o zajęcie zdecydowanego stanowiska w tej sprawie przez przedstawicieli NSZZ Solidarność, prowadzących bieżące negocjacje z Rządem RP.

      Uważamy, że określony tryb i termin realizacji ustawy jest zbyt odległy. Postulowane przez pracowników zmiany są oczekiwane od kilku lat - pokrzywdzeni pracownicy „niemedyczni” nie mieli podwyżek w tym czasie.

      Nie akceptujemy wieloletniej dyskryminacji naszego regionu w podziale środków na ochronę zdrowia, które są najniższe w Polsce w przeliczeniu na obywatela. Domagamy się natychmiastowych zmian w tej kwestii.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                     Bogdan Radziemski

                                                                                                       Przewodniczący RSOZ  NSZZ "Solidarność"

                                                                                                                             

Kontakt

Szukaj