Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Archiwum

"Solidarność" w Szpitalu Powiatowym w Ostródzie umacnia się

27 września przeprowadzone zostały wybory władz Organizacji Zakładowej. Po zorganizowanej niedawno pikiecie protestacyjnej w sprzeciwie wobec zamiarów pozbycia się szpitalnego Laboratorium to kolejny przejaw aktywności związkowców "S" w tej placówce służby zdrowia.

   Organizację utworzyli pracownicy PZOZ Ostróda S.A. na początku sierpnia br. Oprócz typowych przyczyn, jakie zwykle towarzyszą powstającym organizacjom związkowym w całej służbie zdrowia szczególne miejsce zajmowała obawa osób zatrudnionych w kilku działach szpitalnych przed nieuzasadnionym ekonomicznie wyzbywaniem się określonych usług medycznych na rzecz zewnętrznych usługodawców. 

   Władze Szpitala nie nie podjęły w tej sprawie dialogu z reprezentacją pracowniczą, co dodatkowo nasiliło obawy załogi. Pracownicy nie tylko powołali do życia swoją organizację, ale także wspomagani przez działaczy Zarządu Regionu W-M NSZZ "S" oraz Oddziału Regionu W-M w Ostródzie zwrócili się o wyjaśnienia do ostródzkiego Starosty. Domagali się też konsekwentnie podjęcia rzeczywistego dialogu przez władze Szpitala. 

W wyborach 27.09. członkowie Związku zdecydowali, kto będzie reprezentował ich interesy wobec pracodawcy oraz przedstawicieli władz samorządowych. Na Przewodniczącą Komisji Zakładowej wybrano Donatę Rejniak. W skład KZ weszli ponadto : Magda Kietrys, Jarosław Kril, Anna Lewandowska, Zdzisław Łupaczewski i Lucyna Pupowska

W składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się : Mirosława Dworowska, Filip HołowienkoAnna Kołosza

Wg. ostatnich danych do NSZZ "Solidarność" przystąpiło już blisko 60 osób należy obecnie do najliczebniejszych organizacji "S" działających w naszym Regionie w placówkach służby zdrowia.  

                                                                                  

                                                                                                        informacja własna

Kontakt

Szukaj