Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Archiwum

9 marca - związkowcy w biurach parlamentarzystów

9 marca w całej Polsce związkowcy NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum ZZ wspólnie odwiedzali lokalne biura parlamentarzystów przypominając ogólnokrajowe postulaty dotyczące najważniejszych spraw pracowniczych oraz wskazując najpilniejsze problemy poszczególnych Regionów.

               Związkowcy postanowili  przypomnieć parlamentarzystom o przedstawionych Rządowi postulatach pracowniczych a urzędującym władzom państwowym i samorządowym o sygnalizowanych od dawna i ciagle bezskutecznie czekających na rozwiązanie problemach regionalnych.

 

               Osobista odpowiedzialność za brak reakcji na wezwania do rozmów spada na Premier Ewę Kopacz - rządowe działania podejmowane są jedynie w sytuacjach grożących niekontrolowanym wybuchem.  (na zdjęciu: w biurze Zarządu Wojewódzkiego PO )

 

               Odwiedzając parlamentarzystów opozycji (na zdjęciu wizyta w biurze posła Jerzego Szmita [ PiS ]) związkowcy otrzymywali zapewnienia o zamiarach realizowania podnoszonych postulatów.

 

 

 Nikogo spośród posłów rządzącej koalicji PO-PSL nie udało się zastać w biurze mimo, że zwykle właśnie w poniedziałki wyznaczane są godziny przyjęć dla obywateli (na zdjęciu : delegacja związkowa po wizycie w biurze posła PSL Stanisława Żelichowskiego)

 

                Związkowa delegacja nie ominęła również Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (na zdjęciu : ogólnokrajowe postulaty pracownicze i wezwanie do poważnych rozmów o Regionie przyjmuje Wicewojewoda Grażyna Kluge).

9 marca wspólna delegacja NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum ZZ odwiedziła w Olsztynie 

biura poselskie : Beaty Bublewicz (PO), Lidii Staroń (PO), Stanisława Żelichowskiego (PSL), Tomasza Makowskiego (PSL), Tadeusza Iwińskiego (SLD), Iwony Arent (PiS) , Jerzego Szmita (PiS)

biuro senatorskie : Ryszarda Góreckiego (PO)

biura Zarządów Wojewódzkich PO i SLD

Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Prezydenta Olsztyna

                                             informacja własna

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Kontakt

Szukaj