Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Archiwum

Decyzja Krajowego Sztabu Protestacyjnego NSZZ "Solidarność"

Do wszystkich Organizacji Związkowych NSZZ "Solidarność" Regionu Warmińsko-Mazurskiego :

   W związku z trwającym pogotowiem strajkowym i brakiem rozmów z Rządem w sprawie postulatów przedstawionych przez trzy centrale związkowe Prezydium Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność"zobowiązuje Organizacje Związkowe każdego szczebla do przygotowywania swoich przedstawicieli do udziału w proteście w dniu 19.02.2015 r. Będą to blokady węzłów kolejowych w makroregionach. Region Warmińsko-Mazurski należy do makroregionu północnego.

Miejsce zbiórki i wyjazdu - spod siedziby ZR przy ul. Głowackiego 28 w Olsztynie. 

Wszystkich szczegółów nie będziemy przedwcześnie podawać - proszę o wytypowanie i umożliwienie (poprzez oddelegowanie, godziny związkowe, urlopy na żądanie itp.) członkom swojej Organizacji wzięcia udziału w proteście. Jest to nasz obowiązek statutowy i z tego obowiązku wszyscy będziemy oceniani i rozliczani.

Uczestników protestu proszę zgłaszać do sekretariatu ZR w Olsztynie do dnia 18.02. br. pod nr telefonu 89 5272202.

Kolejny komunikat zawierajacy bliższe szczegóły prześlemy w następnym terminie.

                                                    Ze związkowym pozdrowieniem

                                 Przewodniczący Zarządu Regionu W-M NSZZ "Solidarność"

                                                                  Józef Dziki

 

Kontakt

Szukaj