Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Archiwum

NSZZ "Solidarność" - Regionalne obchody XXXIV rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Kraju

34 lata temu, 13 grudnia 1981 roku, Rada Państwa dekretem, niezgodnie z obowiązującym prawem, wprowadziła na terytorium Rzeczpospolitej stan wojenny. Organem administrującym stała się niekonstytucyjna Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z Wojciechem Jaruzelskim na czele.

Stan wojenny wprowadzony przez komunistycznych władców
 PRL–u 13 grudnia 1981 roku miał za zadanie unicestwienie wolnościowego zrywu społeczeństwa polskiego.

NSZZ „Solidarność”, która skupiła w swojej działalności niemal wszystkie nadzieje i dążenia milionów Polaków stała się podstawowym celem ataku.

Stan wojenny pochłonął około 100 ofiar śmiertelnych, internowano
~ 10 tysięcy osób, wielu musiało wyemigrować z kraju, na osoby publiczne niezgadzające się na pogwałcenie prawa wydawano zaocznie wyroki więzienia, a nawet śmierci, pacyfikowano brutalnie kopalnie i inne zakłady pracy, czego symbolem jest mord w kopalni „Wujek. Polała się także krew górników w kopalni „Manifest Lipcowy”, a w latach następnych w Lubinie, Nowej Hucie, Gdańsku i Warszawie. Rozpoczęto praktykowanie mordów
w wykonaniu nieznanych sprawców. Szczególnie dotyczyło to księży, niezłomnie wspomagających ideały „Solidarności”, organizujących Msze Święte za Ojczyznę.

Represje dotknęły działaczy Solidarności, robotników, rolników, urzędników i dziennikarzy, nauczycieli i naukowców, uczniów
i studentów, duchownych, ludzi kultury i sztuki, a nawet wojskowych oraz wiele innych środowisk.

Wielką krzywdą dla Narodu Polskiego było zabicie nadziei
 na niezależność, którą wzniecił ogólnonarodowy ruch Solidarności. Setki ludzi upokorzono, wielu poniosło śmierć. Nie możemy nigdy
 o tym zapomnieć.

Pamiętamy o zasługach wszystkich Polaków, którzy w okresie stanu wojennego dążyli do powstania demokratycznego państwa polskiego,
w którym władza jako przedstawiciel Narodu stoi na straży przestrzegania prawa, sprawiedliwości i swobód obywatelskich. Pamięć o tych ludziach zobowiązuje nas do dbania, aby nigdy podobna tragedia, jaką był stan wojenny się nie powtórzyła, a brat nie strzelał do brata.

Zachowujemy we wdzięcznej pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II za nieustannie czynione wysiłki na rzecz poszanowania godności człowieka
 i obronę prześladowanych Rodaków w okresie stanu wojennego. Dziś w 34-tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego spotkaliśmy się na Placu Solidarności przy pomniku Wolności Ojczyzny, aby oddać hołd tym, którzy oddali swe życie wbrew swojej woli za walkę 
o wolną demokratyczną Polskę.                                   Cześć ich pamięci!

DSC07688

DSCN1018

Kontakt

Szukaj