Posiedzenie Prezydium ZR W-M NSZZ "Solidarność"

(15.01.) Pierwsze w tym roku spotkanie członków Prezydium poświęcone było analizie bieżących relacji Związku z Rządem, aktualnej syuacji w kraju oraz sprawom organizacyjnym.

Czytaj dalej: Posiedzenie Prezydium ZR W-M NSZZ "Solidarność"

Konwent przewodniczących Zarządów Regionów i Sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność” przekształcił się w sztab protestacyjno-strajkowy.

(11.01) Zebranie Przewodniczących Regionów i krajowych sruktur branżowych NSZZ "Solidarność" zakończyło się utworzeniem ogólnokrajowego sztabu protestacyjno-strajkowego.

Czytaj dalej: Konwent przewodniczących Zarządów Regionów i Sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność”...

Wyzwania i perspektywy dla Związku - NSZZ "Solidarność" a.d. 2019

Pielgrzymka

I Pielgrzymka Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ „Solidarność” - 13 maj 2017 r. / Głotowo k. Dobrego Miasta

                                            

Więcej…